Галоўная   Гісторыя   Рэдакцыя   Архіў   Фотаархіў   Аўтарам   Нашы ўзнагароды

 

Тэма чарговага нумара:

Саюзная дзяржава Беларусь і Расія: 20 гадоў разам

 

 

 

Паважаныя чытачы і калегі!

Рэдакцыйная калегія і рэдакцыйны савет навукова-практычнага часопіса “Праблемы кіравання” Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь вітае Вас на афіцыйным сайце часопіса.

У жніўні 2001 года выйшаў у свет першы нумар навукова-практычнага часопіса “Праблемы кіравання”, заснавальнікам якога выступіў калектыў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

З’яўленне такога выдання ў Рэспубліцы было выклікана новымі рэаліямі жыцця. Мэтай яго стварэння з’явілася неабходнасць азнаямлення навуковай і палітычнай грамадскасці з сучаснымі дасягненнямі навукі і практыкі кіравання. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь была пастаўлена задача аб’ектыўна і прафесійна асвятляць палітыку, якая праводзіцца дзяржавай, работу органаў выканаўчай і заканадаўчай улады, сацыяльна-эканамічныя працэсы, што адбываюцца ў краіне і па-за яе межамі, а таксама дасягненні ў навуцы.

На яго старонках адлюстроўваюцца пытанні эканомікі і кіравання, ідэалогіі і нацыянальнай бяспекі, інвестыцыйнай і інавацыйнай палітыкі. Асвятляюцца праблемы навукі, міжнародных адносін, развіцця новых форм адукацыйнай дзейнасці, аграпрамысловага комплексу і іншыя.

Рэдакцыйны калектыў імкнецца наблізіць змест часопіса да рэальных запатрабаванняў практыкі, паўней задавальняць прафесійныя інтарэсы чытачоў.

Творчае супрацоўніцтва вучоных і практыкаў з нашым выданнем, пошук крэатыўных рашэнняў актуальных грамадскіх праблем, новыя ідэі і канструктыўныя прапановы дазволяць глыбей раскрываць праблемы кіравання.

Вучоныя, вядучыя спецыялісты-практыкі, дзяржаўныя дзеячы, кіраўнікі дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў, аспіранты і суіскальнікі выказваюць сваё меркаванне па пытаннях пераводу эканомікі Беларусі на інавацыйны шлях развіцця, практыкі эканомнага выкарыстання рэсурсаў, стварэння і ўкаранення энергазберагальных тэхналогій і інш.

Спадзяёмся, што для чытачоў будуць цікавымі напрамкі развіцця і эфектыўнага выкарыстання інавацыйна арыентаванага кадравага патэнцыялу з дамінантай інтэлекту і крэатыўнасці, мадэлі кадравай палітыкі, а таксама спосабы кіравання персаналам, навукова абгрунтаваныя патрабаванні да падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі кадраў.

Вельмі актуальнай уяўляецца рэалізацыя мэтавага падыходу да забеспячэння адпаведнасці кадраў кіравання новым задачам, іх арганічная гатоўнасць да выкліку часу, асабліва ў стратэгічнай перспектыве, і рэалізацыі місіі дзяржаўнага кіравання, якая адпавядае сучасным і будучым інтарэсам грамадзян, грамадства і дзяржавы. Істотная роля тут належыць Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Глыбокія і змястоўныя артыкулы нашых аўтараў з’яўляюцца, як нам уяўляецца, важным складнікам інфармацыйнага рэсурсу Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і ўсёй краіны. Ён абавязкова будзе  выкарыстаны намі пры рашэнні задач, якія паставіў Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка.

Працягнецца асвятленне тэарэтыка-метадалагічных і практычных праблем кіравання. Мы гатовы асвятляць інавацыйныя падыходы да рашэння кіраўніцкіх задач, сацыяльна-псіхалагічныя аспекты ўзаемадзеяння людзей у працэсе кіравання, фарміравання адміністрацыйнай этыкі і кіраўніцкай культуры.

Загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісі Рэспублікі Беларусь  ад 31.01.2008 № 28 часопіс уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па эканамічных,  сацыялагічных, псіхалагічных,  філасофскіх, юрыдычных і палітычных   навуках.

Часопіс узнагарожданы Дыпломам пераможца III Нацыянальнага конкурса друкаваных СМІ, Дыпломам лаурэата VI Нацыянальнага конкурса друкаваных СМІ.

Лагатып “Проблемы управления” зарэгістраваны як таварны знак (пасведчанне на таварны знак № 49021 зарэгістравана ў Дзяржаўным рэестры таварных знакаў і знакаў абслугоўвання 03.03.2014).

Запрашаем да творчага  супрацоўніцтва!

Галоўны рэдактар часопіса “Проблемы управления”
Марат Генадзьевіч Жылінскі

             

             

 

220007 г. Минск ул. Московская 17.
Тел/факс: 2295079
E-mail: post@pu.by

© "Проблемы управления"